czwartek, 18 grudnia 2014

Jak ożywić umierające fragmenty miast.

Obserwatorium Karkonoskie - odsłona pięćdziesiąta piąta. 18 grudnia 2014 r. Spotkanie z udziałem dr Mateusza Hartwicha wstępem poprzedził i poprowadził Andrzej Więckowski.


fot. Archiwum BWA

piątek, 12 grudnia 2014

Jak ożywić umierające fragmenty miast. Zapraszamy!

 Zapraszamy na pięćdziesiątą piątą odsłonę cyklu Obserwatorium Karkonoskie.
18 grudnia /czwartek/ godzina 18:00
BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1
Udział weźmie dr Mateusz Hartwich (tłumacz, publicysta, działacz społeczny, wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina).
Spotkanie wstępem poprzedzi i poprowadzi: Andrzej Więckowski.


Projekt realizowany ze środków finansowych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, pod patronatem miesięcznika ODRA.  Miejsce Jeleniej Góry na mapie Dolnego Śląska. Rzeczywistość i perspektywy.

Obserwatorium Karkonoskie - odsłona pięćdziesiąta czwarta. 11 grudnia 2014 r. W spotkaniu udział wzięli Senator RP Józef Pinior oraz Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. . Spotkanie wstępem poprzedził i poprowadził Andrzej Więckowski.

Senator Pinior w trakcie swojego wystąpienia zastanawiał się jak „wytworzyć energię do szybszego rozwoju Jeleniej Góry”. Przedstawił propozycje dla miasta i regionu, konieczność wybudowania lotniska, dalszego rozwoju uczelni i imprez kulturalnych takich jak festiwal filmowy „ZOOM – Zbliżenia”. Za wzór dla Jeleniej Góry Senator postawił szwajcarskie Davos. Dolny Śląsk i Kotlina Jeleniogórska jako regiony „powstałe po II wojnie światowej sztucznie” powinny uczynić z tego faktu swoją zaletę. Tożsamość „rogu południowo – zachodniego”, a więc byłego województwa jeleniogórskiego, jest wciąż dynamiczna, nieukształtowana, przez co w skali całego kraju szczególnie interesująca i oryginalna. Senator nie unikał wątków politycznych, twierdził, że to niedobrze, żeby prezydent Wrocławia miał decydować kto powinien być prezydentem Jeleniej Góry i zapewnił o swoim poparciu dla Marcina Zawiły.
Prezydent Marcin Zawiła bolał nad tym, że w środowisku elit jeleniogórskich istnieje zbyt duży krytycyzm w stosunku do miasta i regionu. W Kotlinie Jeleniogórskim regularnie spada bezrobocie i wzrastają pensje, rozrastają się przedsiębiorstwa, a więc jest coraz lepiej.   


fot. Archiwum BWA

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Miejsce Jeleniej Góry na mapie Dolnego Śląska. Rzeczywistość i perspektywy. Zapraszamy!

Zapraszamy na pięćdziesiątą czwartą odsłonę cyklu Obserwatorium Karkonoskie.
11 grudnia /czwartek/ godzina 18:00
BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1
Udział wezmą Senator RP Józef Pinior oraz Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
Spotkanie wstępem poprzedzi i poprowadzi: Andrzej Więckowski.

Projekt realizowany ze środków finansowych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, pod patronatem miesięcznika ODRA.  


Kultura jako gałąź gospodarki.

Obserwatorium Karkonoskie - odsłona pięćdziesiąta trzecia. 27 listopada 2014 r. W spotkaniu udział wzięli prof. Waldemar Tyc, Wojciech Wojciechowski. Spotkanie wstępem poprzedził i poprowadził Andrzej Więckowski.

Obserwatorium poprzedzone zostało projekcją wykładu Pawła Potoroczyna, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.
Pierwszy z zaproszonych gości, prof. Waldemar Tyc, kierownik Katedry Mikroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w swojej wypowiedzi skupił się na krytyce koncepcji Potoroczyna. Tyc przekonywał zebranych, że planowanie działań w obszarze kultury powinno zacząć się od wytworzenia zapotrzebowania na nie, a więc od „wyszukania albo stworzenia beneficjentów”. „Po co literatura, skoro nie ma czytających ze zrozumieniem” -  argumentował profesor. W dalszej części Tyc starał się nakreślić „obiektywne możliwości finansowania kultury”, postawił je w opozycji do figury określanej przez siebie żartobliwie mianem „krowy Potoroczyna”, dotyczącej rozumowania z punktu widzenia ekonomisty nie do przyjęcia, rozumowania opartego na „zaklinaniu rzeczywistości” i „darmowej konsumpcji”.
Drugi z zaproszonych gości, Wojciech Wojciechowski, publicysta, rozpoczął swoją wypowiedź od charakterystyki „elity kulturalnej”. Za Baumanem określił ją mianem „wszystkożerców”, a więc odbiorców konsumujących najróżniejsze formy sztuki, „od popularnej do wyrafinowanej”. W dalszej części wystąpienia Wojciechowski skupił się na porównaniu dwóch głosów w dyskusji na temat finansowania kultury, głosów Leszka Balcerowicza i Jerzego Hausnera. Zdaniem Balcerowicza artyści oraz „ludzie kultury” prezentują postawę roszczeniową wobec państwa i  są to jednostki o  „mentalności radzieckiego działacza”. Jerzy Hausner twierdził, że „(...) większość publicznych instytucji kultury jest zdecydowana na utratę rzeczywistej wolności, byle tylko zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie chroni substancji, chroni materię, instytucję, etaty” oraz „kultura rozumiana jako postawa wobec rzeczywistości – z towarzyszącymi jej pytaniami o sens i etyczny wymiar działania oraz modelami pracy, które uwzględniają wymiar interesu wspólnoty – to ścieżka wyjścia ze społeczno - gospodarczego kryzysu ostatnich lat.”
W trakcie dyskusji moderowanej przez Andrzeja Więckowskiego poruszano temat wynagrodzeń, wartości niemetrykowalnych oraz niechęci pomiędzy resortami (np. ludzie kultury - ekonomiści).
 fot. Archiwum BWA

Wykład Pawła Potoroczyna inaugurujący rok akademicki 2014/2015 na ASP w Gdańsku.

piątek, 21 listopada 2014

Kultura jako gałąź gospodarki. Zapraszamy!

Zapraszamy na pięćdziesiątą trzecią odsłonę cyklu Obserwatorium Karkonoskie.
27 listopada /czwartek/ godzina 18:00
BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1
Udział wezmą prof. Waldemar Tyc, Wojciech Wojciechowski.
Spotkanie wstępem poprzedzi i poprowadzi: Andrzej Więckowski.

Projekt realizowany ze środków finansowych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, pod patronatem miesięcznika ODRA.  

Wizerunek Jeleniej Góry. Jak postrzegają nas przyjezdni.

Obserwatorium Karkonoskie - odsłona pięćdziesiąta druga. 20 listopada 2014 r. W spotkaniu udział wzięli Paweł Kucharski i Emil Mendyk. Spotkanie wstępem poprzedził i poprowadził Andrzej Więckowski.


fot. Archiwum BWA